top of page
otiga_group_logo_PMS_png.png
  • Forfatterens bildeLars-Fredrik Hoel Aronsen

Otiga Group inngår avtale om bemanning av sykepleiere

Oppdatert: 28. aug. 2019


Agito, et selskap i Otiga Group, er en av få utvalgte som nå får levere sykepleiervikarer til det norske helsevesenet. Avtalen med Sykehusinnkjøp starter i oktober og strekker seg fire år fram i tid.Utvidelse av våre tjenester

Den nasjonale bemanningsavtalen innebærer at Otiga Group får levere sykepleiere og spesialsykepleiere til sykehus over hele landet. Avtalen er en av Norges største bemanningsavtaler og er en viktig utvidelse av Otiga Groups tilbudte tjenester til helsesektoren:


- Vi i Agito er glade og stolte over å få muligheten til å tilby spesialkompetanse til det norske helsevesenet gjennom en utvidet avtale på fire år. Våre konsulenter gjør en forskjell hver eneste dag for tusenvis av pasienter som har behov for en medisinsk behandling av høy kvalitet.

- Shino Diabate, Managing Director i Agito

Mangel på sykepleiere

Bemanningsavtalen er viktig ettersom helsevesenet har et stort behov for enda flere sykepleiere og spesialsykepleiere. Ifølge en undersøkelse av NAV mangler det i dag nesten 6000 sykepleieansatte. Mangelen på sykepleiere skyldes blant annet det store antallet som slutter i jobben. Den nevnte undersøkelsen viser at hele 1 av 5 sykepleier ikke lenger arbeider i helsevesenet ti år etter fullført utdannelse.I tillegg til dette frafallet, har yrkesgruppen et høyt sykefravær. Arbeidsgruppen var på tredjeplass over yrker med høyest legemeldt fravær i fjor. Behovet for flere sykepleiere og sykepleievikar er derfor sterkt økende, noe som gjør bemanningstjenester for sykepleier stadig viktigere og nødvendig. Dette er noe som Hilde Lekven, CEO for Otiga Group, gir uttrykk for:

- I et land der befolkningstallet øker og forventet levealder stadig blir høyere, er det avgjørende å kunne sikre nåtidens og fremtidens pasientbehov for flere sykepleiere. Gjennom våre bemanningstjenester og denne avtalen er vi i Otiga Group en viktig bidragsyter til å møte dette behovet. Dette er noe vi er stolte av.

- Hilde Lekven, CEO for Otiga Group

132 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page