top of page
otiga_group_logo_PMS_png.png
  • Forfatterens bildeLars-Fredrik Hoel Aronsen

Otiga Group inngår samarbeid med #ShesGotThis

Oppdatert: 28. aug. 2019

Som et ledende selskap innen rekruttering-og bemanningsbransjen har Otiga Group alltid hatt et stort fokus på inkludering og kjønnsbalansert rekruttering. Vi arbeider også kontinuerlig for å utjevne ubalansen mellom kvinnelige og mannlige ledere i våre selskaper. Som et ledd i vår kamp for likestilling har vi nå inngått i et samarbeid med #ShesGotThis, en organisasjon som arbeider for å sette likestilling på dagsordenen. Som Founding Partner samarbeider vi om å finne løsninger som skal øke kjønnsbalansen i forretningsverdenen.

#ShesGotThis ble opprettet som en ideell organisasjon i 2015 med mål om å bevisstgjøre kjønnsstereotypier og ubevisst partiskhet i arbeidslivet. Gjennom digitale kampanjer i sosiale medier har de banet vei for å starte den nødvendige samtalen om hvordan mange ubevisst forskjellsbehandler kvinner. Spesielt fikk kampanjen #HunSpanderer stor oppmerksomhet. Kampanjen adresserer likestillingens faktiske posisjon i Norge. Selv om vi er regnet som det syvende mest likestilte landet i verden legger organisasjonen vekt på at det er forskjell på formell og reel likestilling og at det selv i dag eksisterer kjønnsbaserte forventninger og subtil kjønnsdiskriminering. Kampanjen åpnet opp for diskusjon av denne ubalansen ved å oppfordre kvinner til å spandere middag i bytte mot en åpen diskusjon mellom kjønnene.

Fjorårets kampanje rettet seg mot arbeidslivet. Kampanjen utartet seg blant annet som en fysisk diskusjonen ved at organisasjonen i samarbeid med NHO inviterte 30 norske forretningsledere til å være ordstyrere i diskusjoner om ubevisst diskriminering med over 200 andre ledere. På denne måten har #ShesGotThis jobbet for å åpne øynene til de som faktisk kan utgjøre en forskjell i arbeidslivet og som kan bidra med å utradere forskjellsbehandling.

Fra venstre: Hilde Lekven, Isabelle Ringnes, Marie Louise Sunde og Helen Aasgaard

Etter sine suksessfulle kampanjer jobber nå #ShesGotThis med å ikke bare øke bevisstheten rundt kjønnsdiskriminering, men også mot å finne konkrete løsninger. Organisasjonen har derfor inngått i et forskningsprosjekt med Core - Senter for likestillingsforskning. Sammen har du utviklet et verktøy som måler kjønnsbalanser i selskaper basert på en data som bedriftene selv rapporterer. Verktøyet kan bidra til oppdage problemområder og dermed øke kjønnsbalansen i selskapet. Hilde Lekven, CEO i Otiga Group, mener det er viktig å ty til konkrete tiltak for å bekjempe kjønnsforskjeller i arbeidslivet:

«Vi er stolte av å inngå et samarbeid med #ShesGotThis og å få muligheten til å ytterligere arbeide for økt mangfold. Forskjellsbehandling av kvinner er fortsatt et eksisterende problem, ikke minst i næringslivet, og vi ønsker å gjøre vår del for at kvinner og menn i like stor grad som skal få de samme mulighetene til å oppnå lederstillinger».

86 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page