top of page
otiga_group_logo_PMS_png.png
  • Forfatterens bildeLars-Fredrik Hoel Aronsen

Otiga Group signerer «Lederløftet for mangfold og inkludering»


Som et av de første selskapene i Norge har Otiga Group signert «Lederløftet for mangfold og inkludering». - Ved å signere løftet forplikter vi oss til å prioritere mangfold, likestilling og inkludering på et strategisk nivå, sier konsernsjef Hilde Lekven Likestilling og mangfold på dagsordenen

Formålet med det nasjonale prosjektet er å samle ledere og beslutningstakere fra Norges mest fremoverlente bedrifter og forplikte disse til å fremskynde prosessen rundt mangfold og likestilling i sine virksomheter. For å gjøre dette kreves det at selskapene dyrker en organisasjonskultur der alle føler tilhørighet og har like store muligheter for å lykkes, uavhengig av kjønn, legning, alder eller etnisk bakgrunn. Lederskapsløftet forplikter nettopp virksomhetene til å skape en slik kultur.


Lederskapsløfte er et samarbeid mellom MAK og ODA
(Lederskapsløftet er et initiativ av MAK og ODA)

Deling av erfaringer, ideer og kunnskap I tillegg til selve lederløftet, fungerer initiativet som nettverk for ledere som ønsker å sette likestilling og mangfold på dagsordenen. Ved å samle dagens ledere skaper man et rom der virksomheter kan dele erfaringer, ideer og kunnskap med hverandre. Ved å hjelpe og støtte hverandre på denne måten, kan virksomhetene lettere tilegne seg kunnskapen de trenger for å skape en mer mangfoldig kultur.

MAK og ODA

Lederløftet er et initiativ fra MAK og ODA, to organisasjoner som arbeider med å skape et mer likestilt, mangfoldig og inkluderende norsk næringsliv. MAK jobber for å sette fokus på de mange fordelene ved mangfold og likestilling i norske bedrifter. ODA er Norges ledende nettverk for kvinner i Tech og har som mål å øke kvinneandelen innen IKT i Norge.

Bakgrunnen for initiativet og samarbeidet er det endringen av synet oppmerksomheten på mangfold og inkludering man har sett i de siste årene. Ny forskning har slått fast den sammenhengen mellom mangfold, innovasjon og økonomisk vekst. Å forplikte selskaper til å fokusere mangfold er dermed ikke bare et positivt samfunnsbidrag, men også bra for virksomhetens drift og vekst.

Betydningen av dette samfunnsoppdraget er noe Hilde legger vekt på:

- I Otiga Group har vi som mål om å være det mest bærekraftige selskapet i rekruttering- og bemanningsbransjen. Dette er en bransje med stor makt til å påvirke mangfold og likestilling i en positiv retning. For å sørge for at alle får like muligheter i arbeidslivet er det derfor viktig å rekruttere uten fordommer. Dette er et ansvar vi tar på alvor og noe vi streber etter i hver enkelt av de 15 000 ansettelsene vi gjør hvert år.

Ønsker du å lære mer om lederløftet? Sjekk ut deres nettside her!
42 visninger

Comments


bottom of page