top of page
otiga_group_logo_PMS_png.png
  • Forfatterens bildeLars-Fredrik Hoel Aronsen

Otiga Group – vi utfordrer det etablerte

Oppdatert: 10. apr. 2019

Otiga Group er et rekruttering-og bemanningsselskap som består av elleve ulike brands som hver er eksperter på rekruttering og bemanning i sin bransje. Gjennom denne organiseringen møter vi kunders behov for spesialkompetanse samtidig som vi har en landsdekkende tilstedeværelse i fire nordiske land. Med fokus på våre kunder, samtidig som vi har et blikk rettet mot framover, er Otiga Group et selskap som møter morgendagens behov.

Teknologi og innovasjon

Otiga Group er et innovativt og fremtidsrettet selskap. Vi har en lidenskap for nye løsninger og nye teknologier. Vi er derfor blant annet opptatt av å investere i start-up-firmaer. Flere av våre brands er vellykkede gründerselskaper som har valgt å bli en del av Otiga Group for å få de fordelene og den støtten man ikke får som et enkeltstående selskap. På denne måten hjelper vi selskapene slik at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I stedet for å være tilskuer til den såkalte teknologiske utviklingen tar Otiga Group en aktiv del i den og er dermed med på å sikre samt forbedre den digitale utviklingen i rekruttering-og bemanningsbransjen.


Vårt samfunnsbidrag

I tillegg til vårt fokus på teknologi er vi også opptatt av mennesker. Våre verdier er sterkt knyttet opp mot vår kamp for rettferdig behandling i jobbsøkermarkedet. Vår største motivasjon er å få folk i arbeid. Vi ønsker ikke bare å skaffe folk en hvilken som helst jobb, men en jobb som er relevant for deres bakgrunn og utdanning. Vi ønsker å gi mennesker en jobb som skaper en mening i deres liv. I Otiga Group mener vi at mangfold i arbeidsmarkedet er verdifullt og vi brenner derfor for likestilling og inkludering. Vi jobber hardt for å utjevne urettferdig behandling av mennesker på bakgrunn av deres kjønn, legning og etnisitet. Ved å oppdage potensialet i hvert enkelt menneske hjelper vi de med å sette ord på og vise sine kvaliteter. På denne måten jobber vi engasjert med å utvikle deres karriere.

Vi deltar i debatten

I Otiga Group er vi også opptatt av å løfte fram temaer og utfordringer som preger vår

bransje. I vår podkast, Uten filter, diskuterer vi dilemmaer som kan oppstå i arbeidslivet.

Podkasten er ment å skape en diskusjon med interessante gjester knyttet til temaer innenfor HR, ledelse og rekruttering. På denne måten viser vi at vi ikke redd for å skape debatter som vi ser på som nødvendige for å fremme likestilling og rettferdig behandling i arbeidslivet.


Vårt vindu ut mot verden

I tillegg til vår podkast skal denne bloggen bli vårt vindu og ropert ut mot verden. Denne plattformen skal vi bruke til å løfte fram temaer knyttet til arbeidsliv, rekruttering og ledelse som vi mener fortjener en større plass på dagsordenen. Bloggen gir oss enda større muligheter til å stå opp for hva vi mener er viktig. Her vil vi skrive om relevante saker innenfor vårt arbeidsfelt, som blant annet utfordringer knyttet til likestilling og arbeidsledighet, samt nyhetssaker om hva som rører seg i rekrutteringsbransjen. Ved å vise og skrive mer om hva vi brenner for kan vi være med på å starte debatter og dermed fortsette vår jobb med å utfordre det etablerte.80 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page