top of page
otiga_group_logo_PMS_png.png
  • Forfatterens bildeLars-Fredrik Hoel Aronsen

De seks viktigste lederegenskapene

Oppdatert: 10. apr. 2019


Dette innlegget er hentet fra vårt konsulentselskap Assessit, et ledende miljø innen lederutvelgelse. Forfatterne er Solfrid Sæberg, seniorkonsulent i Assessit, og Marianne Kirknes, seniorkonsulent i Assessit

 

Næringslivet byr på raske forandringer, nye markeder og ikke minst nye konkurrenter. Fremtiden er usikker og det eneste konstante er endring. For ledere betyr dette en ny hverdag, en ny arena og nye utfordringer. Virksomheter har bruk for forandringsglade, robuste, visjonære ledere som liker kompleksitet, og ikke minst – tar vare på seg selv, for å lede sitt team og virksomheten sikkert frem mot suksess.


En av fremtidens lederegenskaper er mot! Ledere for fremtiden tør å slippe kontrollen og stole på at medarbeiderne løser oppgavene og finner svarene. De tar de vanskelige kampene, og treffer beslutninger selv om det fullstendige grunnlaget mangler.

– Mot handler om tryggheten til å utstå motstand og andre ytre faktorer lenge nok til å se at den ønskede effekten kommer. For når eksempelvis Aksel Lund Svindal kryper sammen i hocke i utforløypa, må han ha mot til å stole på at ferdighetene og forberedelsene tar ham helt til mål. Selv om løypa er isete og slagete og lårmuskulaturen skriker etter oksygen. Ikke bare er mot er særdeles viktig i seg selv, men kan også betraktes som en forutsetning for de andre egenskapene, forklarer Kirknes Stenslet.Visjonær leder som viser fremtiden, fremfor «performance rating»-systemer

Visjonen er det faste siktepunktet for virksomhet, mens veien dit er utydelig. Derfor må lederen evne å stake ut en retning for sine medarbeidere og vise vei. – Hvis ikke lederen kjenner visjonen er det lett å rote seg bort. Lederens oppgave er å formidle visjonen til medarbeiderne, gjennom å være en rollemodell, som utfører, viser og eksemplifiserer den. Det handler om historiefortelling og å leve ut merkevaren, slik eksempelvis Petter Stordalen gjør. Vi ser at dette er spesielt viktig for yngre medarbeidere i dag.

Tidligere hadde flere virksomheter kortsiktige og kvantitative målsetninger. Nå skrinlegger flere store selskaper sine tradisjonelle «performance rating»-systemer, og bytter de ut med tillitsbaserte og styrkeorienterte utviklingssamtaler, sier Kirknes.Ambisiøse ledere som vil skape noe større enn seg selv!

Ledere – især for fremtiden, må være ambisiøse og ha en driv til å ville lykkes, og skape noe som er større enn seg selv. – Ledere må være ambisiøse nok til å sette mål i tråd med visjonen. Ikke så mye på egne vegne, men mer for virksomheten og samfunnet for øvrig, sier Sæberg. Det handler om å bygge organisasjon morgendagen, og erkjenne at den tradisjonelle metodikken brukt så langt ikke fungerer videre.En leder for fremtiden må være robust og behersket

En leder er avhengig av å være robust nok til å kunne handle i stressede situasjoner, samtidig som lederen opptrer rolig og behersket, uten fare for å fryse til og bli handlingslammet. I arbeidshverdagen er jo stress og usikkerhet regelen, snarere enn unntaket. Derfor kreves det en indre følelsesmessig stabilitet og ro, dette blir bare viktigere og viktigere for fremtidens næringsliv, forteller Kirknes.

– Robusthet handler mye om å prioritere tid til å fylle opp lageret for å kunne prestere på topp til enhver tid. Det betyr også at man må lære seg til å beskytte seg mot å alltid være tilgjengelig.


Et godt råd: ta godt vare på deg selv!

Vi ser at mange ledere trenger å øke bevisstheten rundt det å ta være på seg selv. Altså å vite hva som er din restitusjonsmetodikk, det som gir beslutningsmuskelen din den nødvendige hvile. En del har behov for å gjøre noe, mens andre må gjøre ingenting. Meditasjon er for eksempel en av de mest effektive måtene å få overskudd på. Det er viktig at du som leder prioriterer tiden til å innarbeide en egen form for restitusjon som en vane. For de fleste av oss er det vanlig å undervurdere søvn og hva det gjør for vår restitusjon, forteller konsulentene.


Lederen må motiveres av endring og kompleksitet!

Lederen må håndtere usikkerhet på daglig basis, men det viser seg at ledere som trives med og motiveres av uklare rammer og situasjoner som innebærer endring, mestrer uoversiktlige og komplekse situasjoner bedre enn andre. – Smarte ledere presterer bedre i dagens samfunn på grunn av evnen til å håndtere mye informasjon samtidig. De trenger i tillegg mot til å treffe beslutninger selv om innsiktsgrunnlaget har mangler og er blandet, samtidig som utfallet av avgjørelsen er uklart. I den tradisjonelle industrien var ledere der for å kontrollere medarbeiderne. Nå er organisasjoner prisgitt intern tillit, fleksibilitet og åpenhet forteller Kirknes og Sæberg.Det holder ikke å kopiere det som var best i går, for man må skape det som er best i morgen.

Morgendagens ledere må være nysgjerrige på å teste ut løsninger!

Nysgjerrigheten er en egenskap som er med på å drive vekst, gjennom at det oppstår nye muligheter og tjenester i kjølvannet av å stille gode spørsmål og skaffe seg ny kunnskap.

– Morgendagens ledere må teste ut løsninger tidlig, forkaste det som ikke fungerer og forfølge det som har effekt. Det holder ikke å kopiere det som var best i går, for man må skape det som er best i morgen. Virksomheter trenger å tilrettelegge for og dyrke fram en kultur for genuin nysgjerrighet på samfunnet, trender og ikke minst kundene. Ledere må initiere intern kulturendring og avlære vaner når de skal trene opp nysgjerrighetsmuskelen, sier Kirknes.

Finnes det så en fasit eller formel på ledertalent? Vi vil ikke sette to streker under et svar, men kan illustrere det med denne formelen:

Talent defineres som: «Holdninger, kunnskap, ferdigheter og kompetanser som kan få oss til å prestere i en gitt setting»

Talentutvikling er motivasjon og høyere engasjement

Definisjonen av talent knyttes til selskapets strategi og mål, og skal være med å underbygge den kulturen som er nødvendig for å nå målene. Det betyr at et talent defineres ulikt fra selskap til selskap. Gjennomføringen av talentutviklingen vil da være avhengig av bedriftens behov, størrelse, bransje og konkurransesituasjon, Fellesnevneren for Talentutvikling er at det skal gi en vinn-vinn-situasjon for både bedrift og talenter. Det handler om ny motivasjon, høyere engasjement, større grad av involvering og om å nå nye mål sammen forteller Sæberg.

55 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page