top of page
otiga_group_logo_PMS_png.png
  • Forfatterens bildeLars-Fredrik Hoel Aronsen

Fremtidens behov for ansatte med flerpotensial

Oppdatert: 11. aug. 2020

I dagens fartsfylte forretningsverden vil selskapers suksess langt på vei måles i deres evne og vilje til å tilpasse seg markedets endringer og kunders krav. Dette gjør at kvalifikasjonene og forventningene man har til arbeidstakere stadig forandres.

Flerpotensial

Bedrifter har begynt å bevege seg vekk fra synet om at det er spesialistene som er de eneste ressursene for et selskap. Dette er ansatte som har mye kunnskap innen et avgrenset fagfelt og som er dyktige på noen få, konkrete arbeidsoppgaver. I dagens moderne arbeidslivet derimot ser vi at det oppstår et stadig større behov for ansatte som takler å ha flere baller i luften samtidig, og som har evnen til å påta seg varierte arbeidsoppgaver. Dette krever ikke bare allsidige personlige egenskaper, men også mangfoldige interesser.


Stadig flere arbeidsgivere etterspør altså personer med potensial til å fylle flere roller samtidig, nettopp fordi det eksisterer et behov for arbeidere som har evne til å jobbe på kryss og tvers av avdelinger. Man ønsker med andre ord ansatte som har flerpotensial. Dette begrepet kommer fra det engelske uttrykket multipotentiality. En person med flerpotensial har til å dyrke flere interesser og yrkesretninger samtidig. I motsetning til spesialister har ansatte med flerpotensial ikke bare ett kall i yrkeslivet, men ønsker og klarer å fylle flere roller. Det betyr ikke at de er renessansemennesker som er eksperter i alle felt, men først og fremst at de har interessen og evnene til å lykkes med ulikeartede arbeidsoppgaver.Ansatte med flerpotensial trives med å sjongelere flere arbeidsoppgaver.

Hva tilfører ansatte med flerpotensial?

Personer med flerpotensial kjennetegnes ved å være svært nysgjerrige. De er selvdrevne, liker å lære nye ting, samt å utforske og mestre nye ferdigheter. Dette er egenskaper som settes pris på i arbeidslivet. I dagens stadig mer digitale jobbmarked er det ikke uvanlig at en jobb krever at man er en sosiale-medier-ekspert, markedsfører, revisor, tekstforfatter, talsperson og dataanalytiker samtidig. På grunn av deres anlegg til å se verden fra flere sider gir dette de med flerpotensial evnen til å finne innovative og kreative løsninger på problemer som andre ikke ville sett. Deres kjennskap til flere arbeidsområdet gjør de også godt egnet til å komme opp med kreative ideer som eksisterer nettopp i mellomsjiktet mellom flere felt.


Rollen som ansatte med flerpotensial kommer til å spille i fremtidens arbeidsmarked er spesielt tydelig i moderne gründer-selskaper. Dette gjelder foretak som start-ups, der det ofte kreves at de ansatte har en unik tilpasningsdyktighet og evne til å bekle flere roller samtidig. I slike selskaper, hvor det ofte er få å ansatte, trengs det arbeidspoteter som kan trå til og gjøre mange forskjellige arbeidsoppgaver. Denne trenden begynner nå å spre seg til andre bransjer ettersom arbeidslivet forandrer seg såpass raskt at behovet for ansatte som er fleksible og som kan tilpasse seg i takt med omgivelsene øker.Studenter og fremtidens ansatte

For studenter som er på vei inn i arbeidslivet er det gunstig å være klar over det økende behovet for arbeidstakere med flerpotensial. Spesielt gjelder dette for studenter som er usikre på hva de ønsker å studere. For mange kan det å bestemme seg for et yrke fremstå som en umulig oppgave. Tanken om å låse seg til ett sett med arbeidsoppgaver dag ut og inn kan virke avskrekkende på enhver. Vanskeligst er det trolig for de som ikke bare ønsker en variert arbeidsdag, men for de som kan tenke seg å bytte yrke månedlig, ukentlig eller så ofte som hver dag. Dette skyldes ikke nødvendigvis at de ikke har arbeidsmoral til å holde ut i en jobb, men derimot fordi de har så brede interesser at de ønsker en variert arbeidsdag. Etterspørselet etter ansatte med flerpotensial kan derfor virke oppmuntrende på studenter som ønsker å fordype seg i flere felt.


Jobbeksperter er enige om at det vil stilles høyere krav til fremtidens ansatte. De må ha omstillingsevne og anlegg for utvikle seg i takt med jobben. Ansatte som tør å utfordre seg selv, og som har ønske og potensiale til å lære nye ting vil derfor stille sterkt på jobbmarkedet. Vi ser stadig flere arbeidsplasser som har begynt å legge til rette for at de ansatte kan tilegne seg nye ferdigheter og utvikle sin karriere. Gjennom nye digitale løsninger som appen Motimate kan de fra sin egen smarttelefon få opplæring og kursing og dermed styrke sin kompetanse når og hvor som helst. Løsninger som dette vil bare bli mer og mer vanlig ettersom bedrifter ser den gjensidige nytten i å hjelpe sine ansatte å utvikle seg.


I en arbeidsverden der tilpasningsdyktighet og evne til å tilegne seg ny kunnskap er essensielle egenskaper, er det trolig de ansatte med flerpotensial som vil skille seg ut og fremstå som den aller største ressursen.


364 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page