top of page
otiga_group_logo_PMS_png.png
  • Forfatterens bildeLars-Fredrik Hoel Aronsen

«Leading others» - Andre samling av Otiga Leadership Program

I oktober hadde Otiga Leadership Program (OLP) sin andre samling. OLP er Otiga Groups lederskapsinitiativ der ledere og mellomledere fra gruppens selskaper samles for å videreutvikle sine lederegenskaper og dele sine erfaringer. Gjennom foredrag og praktiske øvelser fikk deltakerne mulighet til å reflektere over sin lederstil, samt å lære mer om hvordan de kan coache og ytterligere engasjere sine ansatte.


Utvikling av lederegenskaper

Samlingen hadde stort fokus på utvikling av lederegenskaper. Store deler av den første dagen ble satt av til gjennomgang av Otiga 180, en feedback-rapport i form av anonyme tilbakemeldinger fra deltakernes kollegaer. Responsen ga deltakerne innsyn i hvordan de fremstår som ledere, både av sine ansatte og sine overordnede. Samtidig fikk de lære mer om sine styrker og svakheter som ledere. Med denne selvinnsikten fikk deltakerne kunnskapen de trenger til å bli enda dyktigere til å inspirere og coache sine medarbeidere.


Deltakerne fikk også mulighet til å teste sin nyervervede kunnskap ved gjennomføre praktiske øvelser. De ble delt inn i mindre grupper der de øvet på å coache hverandre. Øvelsen fokuserte på dialog mellom partene og hvordan man skal lede en slik samtale for å legge til rette for refleksjon og læring. De fikk også bryne seg på en mer fremtidsrettet ledelsesøvelse i form av en ledersimulator utviklet av Assessit. Simulatoren lar deltakerne møte reelle situasjoner som de skal løse gjennom ulike svaralternativer, der alternativene får konsekvenser for den videre dialogen og relasjonen. Målene med øvelsene var å trene deltakerne i konfliktløsing og å forbedre deres kommunikasjonsevner slik at de kan skape enda bedre relasjon mellom seg og sine ansatte.Bærekraft og mangfold

Samlingen hadde også stort fokus på bærekraft og mangfoldighet. Otiga Groups mål er å være et ledende forbilde innen bærekraftig utvikling i sin bransje og samtidig jobbe for å øke mangfoldighet og få bukt med ubevisst partiskhet innen rekruttering. Deltakerne fikk lærte om Otigas tiltak for å nå disse målene, samtidig som de de også diskuterte om hva de kan gjøre for å bidra i dette formålet. Gjennom foredrag og tester fikk deltakerne innsyn i sin egen ubevisste partiskhet og lærte hvordan de kan minimere denne effekten i en rekrutteringsprosess.Besøk av Adolfsen-brødrene

Et av samlingens høydepunkt var et besøk av Kristian og Roger Adolfsen, hovedeiere av Otiga Group. Brødrene inntok scenen og fortalte sin inspirerende historie om alle opp-og-nedturene de har opplevd i av sin karriere. Foredraget ble etterfulgt med en middag der også brødrene deltok. På denne måten fikk også de anledning til å bli bedre kjent med ledere og mellomledere fra alle av Otigas selskaper.Tilbakemeldinger fra deltakerne

For å se hva deltakerne lærte i løpet av samlingen ble de oppfordret til å svare anonymt på en spørreundersøkelse. Undersøkelsen viste at de var svært fornøyde det faglige utbyttet og at seminaret gjorde de enda mer engasjerte. Én av deltakerne trakk spesielt fram seminarets fokus på coaching og lederverktøy:


«Seminaret har inspirert meg til å oppsøke situasjoner der jeg kan få tilbakemeldinger på min lederstil. Jeg ble introdusert for lederverktøy som jeg kan bruke daglig for å fortsette både min og mine ansattes utvikling. Coachingøvelsene ga gode muligheter til å øve og forbedre mine ledelsesegenskaper i praksis.»


Den tredje og siste ledersamlingen i OLP vil ta plass i desember. Seminaret har tittelen «Leading Change» og skal handle om endringsledelse.Helen Aasgaard, Head of People & Culture, forteller om Otiga Groups satsning på bærekraft og mangfoldighet.

136 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page