top of page
otiga_group_logo_PMS_png.png
  • Forfatterens bildeLars-Fredrik Hoel Aronsen

Oppstart av Otiga Talent Program

I forrige uke hadde vi oppstart på Otiga Talent Program (OTP), bestående av deltakere fra alle selskapene i Otiga Group. Lederne for hvert enkelt selskap har selv valgt ut ansatte som de anser som spesielt talentfulle. Målet med programmet er at deltakerne skal bli mer kjent med ansatte fra andre selskaper samt å lære mer om selvledelse.


Samlingen varte i to dager og i løpet av denne tiden gjennomførte deltakerne en rekke øvelser. De lærte blant annet om styrkebasert ledelse, en øvelse som hjalp talentene med å oppdage og bli mer bevisste på sitt potensialet og styrker. Deltakerne lærte også om tidsstyring og hvordan de kan bli flinkere til å strukturere tiden sin for å bli mer produktive og få et bedre balansert arbeidsliv. Et av høydepunktene i programmet var en øvelse som het Dialogue & curiosity. I dette segmentet ble talentene bli bedre kjent med Otiga Groups CEO Hilde Lekven ved at de kunne stille henne spørsmål i en Q&A session.


Deltakerne fikk også mulighet til å diskutere utfordringer og dilemmaer de opplever i arbeidslivet. Gjennom å diskutere problem med andre fikk de gode innspill i hvordan de skal få takle disse utfordringene.


Programmet hadde også ikke-faglige mål, nemlig at talentene skulle bli kjent knytte kontakter på tvers av selskaper og landegrenser. Deltakerne fikk derfor mulighet til å være med på et Escape Room. Der fikk de raskt merke at ingenting skaper en bedre lagfølelse enn det å bli sperret inne i et rom der man er nødt til å samarbeide for å finne veien ut.


I likhet med Otiga Leadership Program ble det i etterkant av OTP gjennomført en undersøke der deltakerne kunne anonymt vurdere samlingen. Tilbakemeldingene fra talentene har vært veldig positive. Alle som har respondert på evalueringen ga uttrykk for at programmet har gjort de mer bevisste på sine styrker og at de har lært seg nye knep og verktøy de kan bruke i jobbsammenheng. Programmet var også en stor sosial suksess. De fremmøtte ble godt kjent med ansatte i Otiga Group de aldri hadde møtt før.


Planleggingen av neste økt er allerede i gang og vi gleder oss til å møte Otiga Groups talenter igjen!

122 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page